הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות נועדה להבהיר ולהסדיר את כל ענייני הפרטיות הכרוכים בשימוש בבלוג זה. הבלוג Info Bleach (להלן: "האתר") שם את פרטיותם של הגולשים בראש מעייניו. כמו בכל בלוג אינטרנט מודרני, נעשה שימוש ב-Cookies על מנת למקסם את נגישות הבלוג לגולשים. המידע ב-Cookies מוטמע ונשמר אצל הגולשים בבלוג לתקופת זמן מוגדרת והם רשאים להסיר את אותן Cookies בכל זמן נתון. כמו כן, נעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמשי הבלוג לצורך רישום.
מערכת הבלוג לא תעביר או תמכור לאף גורם צד שלישי כתובות אימייל או כל פרט מזהה אחר של גולשי הבלוג וגישה למאגר זה, שהינו מאובטח, שמורה אך ורק לצוות מצומצם של עורכי הבלוג.

איסוף מידע על גולשים

מערכת הבלוג רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש של הגולשים בבלוג על מנת לשפר את השירותים המוצעים בעתיד לטובת הגולשים.

יצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות

היה וגולש חש כי פרטיותו נפגעה בצורה כלשהי כתוצאה משימוש בבלוג, הוא רשאי לשלוח בקשה לכתובת הדואר: info@infobleach.co.il ובקשתו תכובד בהקדם האפשרי בהתאם לשיקולי המערכת וחוקי מדינת ישראל.